Aktualności

5 lat Fundacji Golden Tulip

5 lat Fundacji Golden Tulip

17 listopada 2014

Fundacja Golden Tulip obchodzi w tym roku 5-lecie istnienia. Założona przez właścicieli FM GROUP, od 2009 r. niesie pomoc rozwojową, humanitarną i dobroczynną. Pomoc Fundacji nie ogranicza się do Polski – dotarła już do Mozambiku, Syrii, na Ukrainę i Madagaskar. Beneficjentami działań Fundacji są głównie dzieci i młodzież.

Działania Fundacji koncentrują się na wspieraniu placówek edukacyjnych na terenie Polski i pomocy osobom fizycznym w dostępie do usług ratujących zdrowie i życie. W ten sposób przeciwdziała ona wykluczeniu społecznemu oraz organizuje i wspiera działalność dobroczynną w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, sportu, wypoczynku i pomocy społecznej.

Spośród projektów zagranicznych na uwagę zasługuje budowa i wyposażenie szkoły podstawowej oraz budowa ośrodka zdrowia w Mozambiku. Dzięki darczyńcom z FM GROUP Polska i FM GROUP World dzieci z Bili i okolic z mat rozłożonych pod drzewem przeniosły się do nowych, zadaszonych budynków, wyposażonych w ławki szkolne i inne niezbędne do nauki przedmioty. Zakończenie budowy ośrodka zdrowia planowane jest na grudzień 2014 r.

Fundacja włączyła się w zbiórkę i transport darów dla mieszkańców Ukrainy – projekt zainicjowany przez Partnera Biznesowego FM GROUP Piotra Witkowskiego i zorganizowany z Caritas Polska i Caritas Ukraina. We współpracy z Polską Akcją Humanitarną uruchomiła klinikę mobilną w ogarniętej wojną domową Syrii. Za pośrednictwem Fundacji Ankizy Gasy objęła opieką grupę malgaskich dzieci i przekazała fundusze na pokrycie czesnego oraz zakup podręczników.

Jako organizacja pożytku publicznego Fundacja Golden Tulip jest wiarygodnym partnerem dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, a jej nadrzędnymi zasadami są: wzajemny szacunek, uczciwość, transparentność i otwartość.

Więcej informacji o działaniach Fundacji znajdziesz na www.golden-tulip.com.