Fit6

26 czerwca 2018

Utrata wagi i tonifikacja

Utrata wagi i tonifikacja

Kolejne etapy odpowiadają za utratę wagi.

W każdym kroku wprowadzane są zmiany żywieniowe i suplement diety zgodny z realizowanym celem i czasem programu.

6. etap traktujemy jako TONIFIKACJĘ, pod warunkiem że zostanie wprowadzony trening fizyczny. Ten krok ma na celu pobudzenie mięśni, aby ułatwić ich przyrost.