Kontakt

Kontakt


FM GROUP Polska Sp. z o.o.

NIP: 895-21-99-148
REGON: 382119877
KRS 0000763677

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 70.000,00 złotych (wpłacony w całości).

Główna siedziba firmy:

ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław

tel. 71 327 00 00
tel. kom. +48 727 920 013 ›› 018

e-mail: info@perfumy.fm

Biuro Obsługi Partnerów Biznesowych

 Biuro Obsługi Partnerów Biznesowych

(uzyskanie loginu i hasła do strony www, ogólne informacje na temat rejestracji umów, zamawiania produktów, programów motywacyjnych, przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych, przyjmowanie zamówień)

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 

kom. +48 727 920 012

kom. +48 727 920 013

kom. +48 727 920 014

kom. +48 727 920 015

kom. +48 727 920 016

kom. +48 727 920 017

kom. +48 727 920 018

Zamówienia prosimy kierować na adres: zamowienia@perfumy.fm

Zgłoszenia reklamacyjne prosimy kierować na adres: reklamacje@perfumy.fm

Pozostałe zapytania prosimy kierować na adres: info@perfumy.fm

Dział Administracji Partnera Biznesowego

(rejestracja umów partnerskich, nadawanie numerów dodatkowych)

Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00

e-mail: administracjapb@fmworld.com

Showroom we Wrocławiu

Zapraszamy
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

Główna siedziba firmy:

ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław

tel. 727920250

W showroomie można przetestować kosmetyki, zapoznać się z zapachami perfum czy zasięgnąć fachowej porady. Przypominamy również o możliwości osobistego odbioru produktów zamówionych w sklepie internetowym lub telefonicznie w Biurze Obsługi Partnera Biznesowego i opłaconych online. Jeżeli zamówienie zostanie złożone do godziny 10.00, będzie gotowe do odbioru jeszcze tego samego dnia w godzinach 15.00-16.00. Jeżeli zamówienie zostanie złożone po 10.00, będzie czekało w showroomie następnego dnia w tych samych godzinach.

Aby odebrać swoje zakupy osobiście, podczas składania zamówienia należy w zakładce Płatność zaznaczyć opcję „Płatność on-line / odbiór osobisty 0,00 PLN”

Współpraca z zagranicą

Zapraszamy do kontaktu
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00

info@fmworld.com

Współpraca z mediami

Zapraszamy do kontaktu
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

+48 727 941 282
pr@fmworld.com

Tutaj nas znajdziesz