Zasady składania zamówień

I. W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

FM WORLD POLSKA przyjmuje zamówienia złożone:

 1. w sklepie internetowym FM WORLD POLSKA: www.sklep-pl.fmworld.com
 2. istnieje możliwość osobistego odbioru produktów zamówionych w sklepie internetowym i opłaconych online w showroomie, który mieści się w w głównej siedzibie firmy pod adresem Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław.

Jeżeli zamówienie zostanie złożone do godziny 10.00, będzie gotowe do odbioru jeszcze tego samego dnia w godzinach 15.00-16.00. Jeżeli zamówienie zostanie złożone po 10.00, będzie czekało w showroomie następnego dnia w tych samych godzinach. Aby odebrać swoje zakupy osobiście, podczas składania zamówienia należy w zakładce: Płatność zaznaczyć opcję „Płatność on-line / odbiór osobisty 0,00 PLN”.

II. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE?

Zamówienia mogą składać Partnerzy Biznesowi oraz te osoby, które nie dokonały rejestracji w Klubie FM WORLD POLSKA ( w cenach katalogowych) pod warunkiem, że znają numer Partnerski osoby zarejestrowanej.

III. NA JAKICH ZASADACH SKŁADA ZAMÓWIENIE NIEPEŁNOLETNI PARTNER BIZNESOWY?

Partnerzy Biznesowi, którzy nie ukończyli 18 lat, mogą składać zamówienia na takich samych zasadach jak pełnoletni członkowie Klubu FM WORLD pod warunkiem, że dostarczyli do FM WORLD POLSKA zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy partnerskiej. Do momentu dostarczenia do FM WORLD POLSKA zgody przedstawiciela ustawowego łączna wartość zamówień nie może przekroczyć kwoty 500 PLN brutto. Ograniczenie wartości zamówienia do tej kwoty dotyczy również przypadków, kiedy Partner Biznesowy pełnoletni, będąc do tego upoważnionym, składa zamówienie dla niepełnoletniego Partnera Biznesowego. Jeżeli niepełnoletni Partner Biznesowy składa zamówienie zbiorcze dla innych Partnerów Biznesowych, to:

a) na żadną osobę łączna wartość wszystkich dokonanych zamówień nie może przekroczyć wartości 500 PLN brutto,
b) łączna kwota zamówień zbiorczych składanych przez niepełnoletniego Partnera Biznesowego nie może przekroczyć 5 000 PLN.

Termin na dostarczenie do FM WORLD POLSKA zgody przedstawiciela ustawowego wynosi 30 dni. W przypadku braku dostarczenia zgody w przeciągu 30 dni do FM WORLD POLSKA możliwość robienia zakupów jest blokowana. Po upływie kolejnych 30 dni konto osoby niepełnoletniej jest usuwane. Możliwość ponownej rejestracji nastąpi po ukończeniu 18 roku życia.

IV. CO TO SĄ LOGIN I HASŁO ORAZ DO CZEGO SŁUŻĄ?

Loginem jest Numer Partnerski (Numer Dystrybutora). Natomiast hasło to ciąg znaków używanych do logowania. Login i hasło służą m.in. do zalogowania się do sklepu internetowego FM WORLD POLSKA oraz na stronę FM WORLD POLSKA – do tzw. Strefy Partnera. Jedynie po zalogowaniu Partner Biznesowy może złożyć zamówienie w sklepie internetowym. Dlatego prosimy pamiętać o tym, że nie należy ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Hasło zostaje wysłane na adres e-mail podany podczas rejestracji. Jeśli Partner Biznesowy nie rejestruje się online lub nie podał adresu e-mail w formularzu umowy, hasło uzyska telefonicznie, dzwoniąc do Biura Obsługi Partnera Biznesowego FM WORLD POLSKA (tel. 71 327 00 00).

V. JAKIE INFORMACJE NALEŻY PODAĆ PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA?

W celu sprawnej realizacji zamówień oraz ich wysyłki niezbędne jest podanie następujących informacji:

 1. Numeru Partnerskiego (Numeru Dystrybutora) osoby składającej zamówienie,
 2. imienia i nazwiska i/lub nazwy firmy,
 3. adresu dostawy, a w przypadku korzystania z paczkomatu InPost – także wybranego punktu odbioru,
 4. numeru telefonu odbiorcy przesyłki,
 5. adresu mailowego w przypadku wyboru opcji wysyłki za pośrednictwem paczkomatów InPost.

VI. CZY MOŻNA WPROWADZAĆ ZMIANY DO ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA?

Można dokonywać zmiany zamówienia przed upływem 15 minut od złożenia zamówienia. Wszystkie zmiany wprowadzane do zamówienia należy potwierdzać tylko i wyłącznie telefonicznie.

VII. CZY MOŻNA ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE ZBIORCZE W SKLEPIE INTERNETOWYM?

Jak najbardziej istnieje możliwość złożenia zamówienia zbiorczego w sklepie internetowym. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku:

 1. Partner Biznesowy, który będzie składał zamówienia dla innych Partnerów Biznesowych w ramach zamówienia zbiorczego, musi być przez każdego z nich upoważniony do złożenia takiego zamówienia,
 2. w trakcie składania zamówienia zbiorczego Partner Biznesowy, który chciałby dokonać w nim zmian, może to zrobić aż do momentu wysłania zamówienia poprzez kliknięcie na ikonę „Zakończ zamówienie”,
 3. po zakończeniu składania zamówienia zbiorczego, a przed jego wysłaniem, należy uzupełnić dane niezbędne do wysłania przesyłki zawierającej zamówione produkty FM WORLD, a znajdujące się na formularzu zamieszczonym w sklepie internetowym.

Przy składaniu zamówienia zbiorczego zawsze należy podać głównego zamawiającego, z zastrzeżeniem, że przy składaniu zamówienia zbiorczego za pośrednictwem sklepu internetowego za głównego zamawiającego uważa się zalogowanego członka Klubu FM WORLD.

VIII. W JAKI SPOSÓB PRZYZNAWANE SĄ PUNKTY ZA ZAMÓWIENIE ZBIORCZE?

W przypadku zamówień zbiorczych FM WORLD POLSKA odrębnie nalicza punkty każdemu Partnerowi Biznesowemu, który uczestniczy w składaniu zamówienia zbiorczego, odpowiadające złożonemu przez niego zamówieniu. Zarazem podawana jest również łączna liczba punktów uzyskana przez wszystkich Partnerów Biznesowych, którzy uczestniczyli w danym zamówieniu zbiorczym.

IX. JAK PRZEBIEGA PROCES REALIZACJI ZAMÓWIENIA?

Zamówienia złożone w sklepie internetowym

 1. Zamówienia są przekazywane przez FM WORLD POLSKA do wysyłki firmom doręczającym w ciągu 1-3 dni roboczych od ich złożenia. Firma doręczająca na dostarczenie przesyłki do adresata ma 3 dni robocze. Jeśli nie otrzymałeś przesyłki w ciągu 6 dni roboczych od złożenia zamówienia, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Partnera Biznesowego 71 327 00 00 lub pod adresem mailowym: info-pl@fmworld.com. Dział Obsługi Partnera Biznesowego pracuje w dni robocze, tj.:
 2. od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do godziny 17:00,
  W soboty, niedziele i pozostałe dni wolne od pracy Dział Obsługi Partnera Biznesowego nie pracuje. Przesyłki, w zależności od wyboru zamawiającego, są dostarczane przez kuriera GLS lub firmę InPost od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

X. CZY PRZESYŁKI SĄ WYSYŁANE POZA TERYTORIUM POLSKI?

FM WORLD POLSKA realizuje zamówienia i nadaje przesyłki na terytorium Polski. W przypadku chęci złożenia zamówienia i wysyłki poza granicami Polski istnieje możliwość poprzez FM WORLD DISTRIBUTION.

XI. KIEDY I W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZAPŁACIĆ ZA ZAMÓWIONE PRODUKTY?

Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura VAT, której oryginał jest dołączany do przesyłki. Zapłata za zamówione produkty FM WORLD następuje właśnie na jej podstawie. Możesz wybrać fakturę w wersji elektronicznej nie będzie ona dołączana do zamówienia w wersji papierowej, znajdziesz ją klikając na link w otrzymanym potwierdzeniu zamówienia lub po zalogowaniu w sklepie online, w zakładce "historia zamówień". Na kwotę do zapłaty wskazaną w fakturze VAT składa się cena brutto zamówionych produktów FM WORLD oraz koszt przesyłki. W przypadku zamówień zbiorczych faktury VAT zostają wystawione odrębnie dla każdego Partnera Biznesowego składającego zamówienie zbiorcze, a ich oryginały dołączone do
przesyłki zbiorczej. W przypadku zamówienia zbiorczego kwotę do zapłaty stanowi suma kwot z poszczególnych faktur VAT.

Zapłaty można dokonać:

 1. online za pośrednictwem platformy Przelewy24 lub imoje zintegrowanej ze sklepem internetowym FM WORLD POLSKA,
 2. gotówką w chwili odbioru przesyłki od kuriera lub – w przypadku paczkomatów InPost – w punkcie odbioru paczki za pomocą karty płatniczej. Z opcji przedpłaty mogą także skorzystać Partnerzy posiadający status Odbiorcy i jednocześnie działający jako instytucje (szkoły, przedszkola, ZOZ-y, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, wspólnoty, ośrodki kultury). Składając zamówienie w sklepie internetowym, wystarczy wybrać odpowiednią formę płatności za zamówienie – „Płatność przelewem” w podsumowaniu zamówienia.

XII. JAKI JEST KOSZT PRZESYŁKI?

Koszty przesyłki zakupionych produktów FM WORLD, których wartość nie przekroczy 183 PLN netto (225 PLN brutto), wyniosą 18,00 PLN. W przypadku zamówień powyżej 183 PLN netto (225,00 PLN brutto) przesyłka będzie bezpłatna. Nieodebranie przesyłki spowoduje naliczenie opłat w wysokości 36,00 PLN brutto. Jest to łączny koszt nadania i zwrotu przesyłki. Zgodnie z regulaminem GLS magazynowanie paczki wiąże się z dodatkową opłatą, która wynosi 3 PLN za dobę. Jeżeli więc zdecydujecie się na jej osobisty odbiór w siedzibie firmy, wyżej wymienione koszty obsługi zostaną doliczone do Waszego kolejnego zamówienia. Prosimy mieć to na uwadze. WAŻNE: do darmowej dostawy wliczać się będzie wartość zakupionych materiałów wsparcia sprzedaży takich jak katalogi, próbki produktów czy roll-upy.

XIII. KIEDY PRZESYŁKA JEST NIEODPŁATNA?

Darmową przesyłką objęte są zamówienia powyżej 183 PLN netto (225,00 PLN brutto).

XIV. KIEDY MOŻNA ODSTĄPIĆ OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW FM WORLD?

Partner Biznesowy będący konsumentem (tj. osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może odstąpić od umowy sprzedaży produktów FM WORLD, składając FM WORLD POLSKA oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie internetowej FM WORLD POLSKA. Termin na złożenie tego oświadczenia wynosi 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do jego złożenia.

XIV. JAKIE SĄ SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW?

W razie odstąpienia od umowy sprzedaży zamówionych produktów FM WORLD, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić zamówione produkty do FM WORLD POLSKA niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, przesyłką pocztową. FM WORLD POLSKA zwraca konsumentowi, który odstąpił od umowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia przesyłki do konsumenta do wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez FM WORLD POLSKA. FM WORLD POLSKA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
konsumenta do chwili otrzymania przesyłki z zamówionymi produktami z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania i przesyłki). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W przypadku skorzystania przez Partnera Biznesowego z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, FM WORLD POLSKA dokona korekty faktury VAT oraz dokona odpowiedniej korekty punktów, rabatów lub wynagrodzeń uzyskanych przez tych Partnerów Biznesowych, którym przyznane zostały punkty oraz naliczone zostały rabaty lub wynagrodzenia w związku z zakupem zwróconych produktów FM WORLD.

XVI. GDZIE WYSŁAĆ OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW?

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży produktów konsument może wysłać na adres:
FM WORLD POLSKA
ul. Żmigrodzka 247
51-129 Wrocław

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży produktów możesz pobrać po zalogowaniu do Strefy Partnerskiej.